Архив 2015 година

1. Конкурс за академична длъжност "професор-" в катедра „Социални, стопански и правни науки”

2. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата”

3. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра „Електроника”

4. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра „Електроника”

5. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра „Социални, стопански и правни науки ”

6. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра „Математика и физика”

7. Конкурс за академична длъжност "професор" в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС”

8. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Корабни силови уредби”

9. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра „Математика и физика”

10. Обявление за академична длъжност "асистент" в катедра "Кораборемонт”

11.Обявление за академична длъжност "асистент" в катедра "Информационни технологии”

12. Конкурс за академична длъжност "главен асистент " в катедра "Корабни силови уредби”

13. Конкурс за академична длъжност "доцент" в катедра "Езикова подготовка ”

14. Обявление за вакантна академична длъжност “асистент” в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата”

15. Конкурс за академична длъжност "доцент" в катедра "Корабни силови уредби”