Катедра
"Електротехника"

Ръководител на катедрата

доцент, доктор Милен Бонев Бонев

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен,
име, фамилия
за контакти
1.
проф. д. н.Николай Филев Джагаров  
2.
доцент, доктор Милен Бонев Бонев  
3.
проф. дн Стефан Тодоров Барудов  
4.
доцент доктор Живко Гроздев  
5.
ас. д-р Емил Стефанов Барудов  
6.
ас. Любомир Йорданов Дънков  
7.
ас. Елена Кателиева Кателиева  
8.
ас. Тодор Петров Лазаров  
 
Хонорувани преподаватели
 
1.
доцент доктор Георги Петров Стоилов  
2.
доцент доктор Николай Ангелов Ангелов  
3.
доцент доктор Христо Петров Раев  
4.
гл.ас. Атанас Христов Доврамаджиев  
5
доцент д-р Марин Михов Недев  

Курсове в катедра "Електротехника"


За кандидат студенти