ас. Любомир Йорданов Дънков

Роден на 23.01.1958 г. в гр. Г.Оряховица

Образование:

- 1976-1981 г. - ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна, магистърска програма по специалност “Корабнии машини и механизми за ВМФ”.

Длъжност:

- 1991 – до сега – асистент, ст. асистент, гл. асистент в катедра „Електротехника“ на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна;

- 1996 -1997 – Началник на катедра във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна.

 Преподавани дисциплини: