Николай Джагаров

професор, доктор на техническите науки
НИКОЛАЙ ФИЛЕВ ДЖАГАРОВ

Роден на 12 април 1948 г.в гр.Дряново.

 

1966 – 1972 – Санкт-Петербургския електротехнически университет

ЭТИ), Русия, магистър-инженер,диплома с пълно отличие на електроинженер. http://www.eltech.ru

1972 – 1975 – Варненска корабостроителница, конструктор,ръководител група в конструкторско бюро.

1975 – 1978 – докторант в Санкт-Петербургския електротехнически университет (ЛЕТИ), Русия, доктор по електротехника. http://www.eltech.ru

1994 - Санкт-Петербургския електротехнически университет(ЛЕТИ), Русия, доктор на техническите науки, защита на дисертация на тема „Моделиране на електромеханични процеси в електроенергийни системи, съдържащи каскадни съединения на електрически машини”, специалност Електрически системи, включително тяхното регулиране и управление. http://www.eltech.ru

1979-2013 - Технически университет – Варна: научен сътрудник, асистент, доцент, професор

2007-2011 - Ръководител катедра Електроснабдяване и електрообзавеждане” в ТУ – Варна.

2013 – до сега – професор във ВВМУ, факултет „Инженерен”,катедра „Електротехника”

 

Преподавани дисциплини:

• Корабни електроенергийни станции

Електрозадвижване и електрообзавеждане

 

Публикации.