Асистент инж. Тодор Петров Лазаров

Роден на 5.12.1957 г. в гр. Шумен.

Образование:

- 1975-1980 - ВНВАУ “Георги Димитров”, Шумен, магистър-инженер по радиоелектронна техника.

- 1993-1994 – ВМЕИ, Варна, Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт – електроинженер.

- 1995-1996 – ИУ, Варна, Мениджмънт и стопански бизнес – мениджър.

- 2002 - 2003 – ТУ, Варна, професионална квалификация учител.

- 2005 - Варненска морска администрация, Мarine instructors and lecturers, assessment, examination and certification of seafarers.

- 2008 - Електроинженер - IV квалификационна степен по безопасност на труда

 Длъжност:

- от 2012 - до сега - асистент в катедра „Електротехника” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна.

Лабораторни упражнения:

1. Електрозадвижване и електрообзавеждане.

2. Електрообзавеждане на кораба.

3. Корабни електрически централи, мрежи и системи.

4. Силова електроника.