Е. Кателиева

Елена Кателиева Кателиева

Родена на 31.03.1980г. в гр. Варна

Образование:

- 1997 - 2002 г. – ТУ - Варна, специалност „Електротехника“, модул “Електротехнологии”, степен - магистър

- 2012 – 2016 – докторант в катедра “Електротехника” във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна.

Длъжност:

- 2011 г. – досега – асистент в катедра “Електротехника” във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна.

Преподавани дисциплини:

1. Теоретична електротехника

2. Електротехника

3. Основи на електротехниката

4. Електро механика