доцент доктор Живко Генчев Гроздев
доцент доктор Живко Генчев Гроздев

Роден на 24.01.1975 г. в гр. Варна

Образование:

- 1994 – 1999 – студент в Технически университет – Варна, магистър инженер, Специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, код по научна специалност 02.04.15 – специализация ”Електрообзавеждане на кораба”

 - 2005 – 2008 – Докторант редовно обучение в Технически университет – Варна, Специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, код по научна специалност 02.04.15

Хабилитаци

Длъжност:

Научни публикации:

Преподавани дисциплини: