Катедра
"Корабни силови уредби "

Ръководител на катедрата
доцент, доктор Румен Жечев Стоянов

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен,
име, фамилия

за контакти

1.
Кап. І р. доц. д-р Иван Енчев Иванов  
2.
Проф. Пейчо Димов Томов  
3.
Доц. д-р Румен Жечев Стоянов  
4.
Гл. ас. д-р Милен Николаев Василев  
5.
Кап. лейт. ас. Люба Евтимова Гюрова  
6.
Кап.-лейт. ас. Ивайло Данков Бакалов
7.
Ас. Драгия Атанасов Янулов
8.
Ас. Делян Димитров Христов  
 
Хонорувани преподаватели
 
1.
Доц. д-р Стефан Райков Тодоров  
2.
Доц. д-р Йордан Димитров Йорданов  
3.
Доц. д-р Кънчо Николаев Кънев  
4.
Ас. Тошко Янчев Кенаров  

Курсове в катедра "Корабни силови уредби"