проф. д-р Пейчо Димов Томов
п
роф. д-р Пейчо Димов Томов

Роден на 18.04.1948 г. – гр. Нова Загора

Образование :

Преподавателска и изследователска кариера:

Дисциплини:

- Корабни спомагателни машини и системи;

- Специализираща дисциплина „Хидравлика, хладилна и климатична техника“.