Делян Христов

Асистент инж. Делян Димитров Христов

Роден на 13.08.1985 г.
Образование:

2004 – 2008 – ВВМУ, бакалавърска програма, специалност „Корабни машини и механизми”.

2008 – 2010 – ВВМУ, магистърска програма, специалност „Корабни машини и механизми”.

2011 - 2015 – ИУ – Варна, бакалавърска програма, специалност „Мениджмънт”.

Длъжност:

2014 - до сега – асистент във ВВМУ, катедра „Корабни силови уредби“ .

Преподавани дисциплини:

Организация на корабната служба (за механици и електромеханици); 

Корабни дизелови двигатели (част първа и втора) – упражнения.