капитан-лейтенант, асистент Ивайло Данков Бакалов

Роден на 28.03.1983 г. – гр. Варна

Образование :

- 2002 – 2007 - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” , магистърска програма по специалност „Корабни машини и механизми“;

- 2007 – 2011 - Икономически университет – гр. Варна, магистърска програма по специалност “Счетоводство и контрол“.

- 2012 - до сега – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, докторска програма.

Преподавателска кариера:

- 2013 – до сега - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, асисистент.

Дисциплина :

- Корабни котли;

- Пожарна безопасност и борба с пожари.