Декан на факултет "Инженерен"

кап. I ранг, доцент, доктор Иван Енчев Иванов

Дата на раждане: 28 януари 1958г.

Място на раждане: гр. Шумен

Семейно положение: женен с 2 деца

Военна служба:

1977 – 1982 ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – курсант

1982 – офицер

Военно звание: капитан първи ранг

Образование:

1977 г. ТМТ “Христо Ботев” гр. Шумен – специалност “Експлоатация и ремонт на автомобила”

1982 г. ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – специалност “Корабни енергетични машини и механизми” (КЕММ)

1986 – 1999 г. Редовен докторант към катедра“Корабни силови уредби” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

1991 г. Доктор (ктн)

Дисертация Разработване на методика за определяне на еталонните показатели при параметрична диагностика на двигатели М 504.

1990 г. Педагогически курс във ВА “Г. С. Раковски”

1994 г. Курс по английски език в ЦСДК на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

2007 г. Доцент

Заемани длъжности:

1982 – 1986 г. Механик на звено, той и механик на ракетен катер в под. 26590 гр. Созопол

1986 – 1989 г. Редовен докторант (аспирант) към катедра “Корабни

силови уредби” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

1989 – 1990 г. Командир на взвод във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

19 90 – 1993 г. Преподавател във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – старши асистент от 25.08.1992, главен асистент от 30.12.1992г.

1993 – 1998 г. Заместник – началник на катедра “Корабни силови уредби” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

1998 – 2007 г. Главен асистент в катедра “Корабни силови уредби” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

2007 – 2010 г. Доцент, началник на катедра “Корабни силови уредби” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

2010 - Декан на факултет „Инженерен”

Преподавателска дейност:

Корабни дизелови двигатели лекции и упражнения

Корабни газотурбинни двигатели лекции и упражнения

Корабни силови уредби лекции и упражнения

Техническа безопасност и

организация на корабната служба лекции и упражнения

Тренажорна подготовка упражнения

Ръководство на дипломанти 57 дипломанта в периода 1987 – 2009 г. Всички защитили успешно.

Научноизследователска дейност:

Учебници и учебни пособия 2 броя в периода 2003 – 2005 г.

Публикации на научни форуми 18 броя в периода 1987 – 2008 г.

Публикации в научни списания 8 броя в периода 1989 – 2008 г.

Разработвани теми:

1988 г. Разработване на имитатор на корабна силова уредба.

1989 г. Система за комплексна диагностика на корабна силова уредба “Прогрес”.

2004 г. Стенд за изпитване на горивни помпи за високо налягане на двигатели М 503, М 504.