СПИСЪК
на удостоените с почетното звание
"Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

1. професор, доктор Милан Вего - 2012 г.
2. професор Пламен Матеев - 2013 г.
3. г-н Майкъл Мавроникис - 2013 г.
4. контраадмирал Чеслав Дърч - 2014 г.
5. д-р Робърт Шок
6. контраадмирал, проф. Верджил Кицак

Пламен Матеев

Проф. Пламен Матеев е завършил Техническия университет в София през 1974 г. с отличие, специалност “Проектиране на електронно-изчислителна техника ” . Има публикации в областите на програмирането, настройките на служебни програми, компютърната графика и управлението. През годините 1990-1997-а се дипломира в САЩ по специалността “Стопанска администрация ” и получава титлите “бакалавър ” , “магистър ” и “доктор ” . Притежава специализации по програмно осигуряване във Франция, Германия, Дания, Италия и Финландия, по техническо осигуряване във Франция, Чехия, Англия, Норвегия и България, както и по стопанско управление в Русия, Канада, Австрия, САШ, Белгия, Англия, Италия и Германия.

Владее писмено и говоримо руски, английски и немски език. От 2002 г. е председател на Български филиал на Международната асоциация на сертифицираните Майкрософт партньори. От 2007 г. е доцент във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”.

С решение на Академичния съвет от 24 юли 2013 г., протокол №299, професор Пламен Матеев е удостоен със званието "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".