СПИСЪК
на удостоените с почетното звание
"Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

1. професор, доктор Милан Вего - 2012 г.
2. професор Пламен Матеев - 2013 г.
3. г-н Майкъл Мавроникис - 2013 г.
4. контраадмирал Чеслав Дърч - 2014 г.
5. д-р Робърт Шок
6. контраадмирал, проф. Верджил Кицак
контраадмирал Чеслав ДъчКонтраадмирал Чеслав Дърч е роден през 1955 г. в Полша.

През 1973 г. , след като завършва гимназиалното си образование в гр. Грифино, продължава да учи във Военноморската академия в гр. Гдиня в навигационния факултет. При дипломирането си е отличник на випуска.

По-късно е назначен да служи на подводница. Отличен е с титлата ”Най-добър навигатор във военния флот на Р Полша”.

През 1981 г. е назначен за старши помощник-капитан на ветроходен кораб „Искра”, а от 1984 г. е негов капитан в продължение на 13 години. Ветроходът печели престижни международни регати, като „Къти Сарк” и др. По време на корабната си служба Чеслав Дърч е проплавал общо 10 хиляди морски мили.

През 1987 г. придобива магистърска степен по география в Познанския университет „Адам Миццкевич”.

През 1997 г. завършва тактико-оперативен курс за командири и започва работа в Щаба на ВМС на Полша.

На 1 септеммври 2000 г. е вече зам.-командир на III-та флотилия на ВМС. От 2003 до 2004 г. ръководи хидрографското бюро на полския военноморския флот. Завършва генералщабна академия и на 13 август 2005 г. е произведен в контраадмирал. На 18 август същата година е назначен за командир на бреговата отбранителна флотилия на Полша.

Контраадмирал Чеслав Дърч е преминал два пъти край нос Хорн- веднъж с яхтата „Дар молодьожи” и втори път с ветроходен кораб „Искра”.

През април 2007 г. успешно защитава докторска дисертация на тема „Модел на хидрографското обслужване на Полша” в полската Военноморска академия. “. Член е на Полското морско общество, на Националната географска асоциация и на Националната ветроходна асоциация на Р Полша. Има над 85 специализирани публикации и три издадени книги. Женен, с две дъщери.

10 януари 2014 г.: Церемония по присъждане на званието "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" на контраадмирал Чеслав Дърч       Видео