СПИСЪК
на удостоените с почетното звание
"Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

1. професор, доктор Милан Вего - 2012 г.
2. професор Пламен Матеев - 2013 г.
3. г-н Майкъл Мавроникис - 2013 г.
4. контраадмирал Чеслав Дърч - 2014 г.
5. д-р Робърт Шок
6. контраадмирал, проф. Верджил Кицак

Професор д-р Милан Вего е преподавател и професор в катедрата “ Съвместни военни операции (Joint Military Operations) ” във Военноморския колеж на САЩ в гр.Нюпорт, щата Роуд Айлънд, САЩ. Известен е като основоположникът на оперативното изкуство във ВМС и ВС на САЩ. Със своята преподавателска дейност е подпомогнал професионалното изграждане на десетки офицери и адмирали от ВМС на Р.България.

Роден е през 1940 г. в гр. Каплина, Херцеговина. Завършва през 1961 г. Военноморското училище на Югославия и до 1973 г. служи като строеви офицер в югославските ВМС като същата година емигрира в Германия. В продължение на три години служи във ВМС на ФР Германия. От 1976 г. намира политическо убежище в САЩ и от 1984 г. получава американско гражданство.

След завършването на Военноморското училище, професор Вего получава през 1970 г. бакалаварска научна степен по модерна история в Белградския университет, а през 1973 г. и магистърска степен по История на САЩ и Латинска Америка в същия университет. През 1973 г. в Германия е удостоен със сертификат за капитан далечно плаване. През 1981 г. професор Вего защитава докторантура по Европейска история в Университета „Джордж Вашингтон” в САЩ.

Професор Вего е работил като писател и преподавател на свободна практика в САЩ от 1979-1991 г., професор във Университета „Джордж Вашингтон” през 1981 г., а от 1985-87 г. – като анализатор към Военноморския център на САЩ за анализи в Александрия, щата Вирджиния. Работи последователно в Офиса за чуждестранни военни изследвания към офиса за Центъра за съвместно използване на родовете войски в Лийвънуорт, Канзас, в Разузнавателния колеж по отбрана и в Центъра за Симулации и военни игри към Националния университет по отбраната във Вашингтон, САЩ. От 1991 г. е преподавател във Военноморския колеж на САЩ в Нюпорт,САЩ, а от 2001 г. е професор и на този колеж.

Професор Вего е автор на следните книги с фундаментално значение за военната наука и оперативното изкуство:
- Съветският флот днес (1986)
- Съветската военноморска тактика (1992)
- Австро-унгарската военноморска политика 1904-1914 (1996)
- Военноморската стратегия и операции в ограничени морски пространства (1996)
- Битката за Лейте 1944: Съюзническите и японските планове, подготовка и изпълнение (1999)
- Бойните действия на оперативно ниво (2000)
- Съвместните бойните действия на оперативно ниво: теория и практика (2007, 2009)
- Военноморските бойните действия на оперативно ниво: теория и практика (2010)

Автор е също и на 305 статии, публикувани в различни професионални печатни издания.

С решение на Академичния съвет от 25 октомври 2012 г., протокол №286, професор, доктор Милан Вего е удостоен със званието "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".