Съобщения

5. 20 декември 2013 г.: Завършиха курсове 3 и 4 ниво по английски език.

4. 21-25 октомври 2013 г.: Командно-щабно учение

3. 30 ноември 2012 г.: Честване на 20-та годишнина от създаването на Департамента за следдипломна квалификация

2. От 30.05.2011г. до 24.06.2011г. в Департамента за следдипломна квалификация на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" се проведоха курсове за следдипломна квалификация "Английски език - курс за поддържане на езиково ниво" модул I и модул II. Специализантите от поделения на БА проявиха висока лична организация и мобилизация за постигане на високите резултати за краткото време на курса. Пожелаваме им успехи в службата и до нови срещи в следващите курсове по английски език в училище!

1

1. От 17.01.2011г. до 27.05.2011г. в ДСДК се проведоха курсове за следдипломна квалификация "Английски език I ниво" и "Английски език II ниво". Специализантите от поделения на ВМС бяха мотивирани и дадоха всичко от себе си, което е видно от прогрес-тестовете и отличните оценки в края на курсовете. Групите работиха индивидуално и групово, усъвършенстваха своите езикови умения и се снимаха за спомен в деня на дипломирането пред входа на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров". Пожелаваме им успехи в службата и да прилагат все повече в практиката придобитите знания по английски език!

1-во ниво
2-ро ниво