В периода 21.10.-25.10.2013 г. личният състав на ДСДК участва в провеждането на компютърно-подпомагано командно-щабно учение на тактически групи патрулни кораби „НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР – 2013”.

Целта на учението беше усъвършенстването на взаимодействието между щабовете, уменията по планиране, провеждане на бойни действия и управление на патрулните тактически групи при участие в операция в отговор на криза.

За постигане на целта в хода на учението бяха отработени следните основни задачи: изграждане на опозната картина на обстановката; поиск, следене и унищожаване на подводница от КПУГ самостоятелно и във взаимодействие с морска вертолетна авиация; провеждане на ескортни операции и осигуряване на прехода по море на кораб (кораби) с ценен товар; борба с въздушен и надводен противник; осъществяване на възпиращ ефект върху евентуални враждебни действия, асиметрични заплахи и др.

1 2
3 4