Ръководство на факултет
"Инженерен"

Заместник декан на факултета
1

кап. І ранг доц. д-р Юлиян Василев Москов
Председател на Общото събрание на факултета
1

Доц. д-р Георги Кънчев Люцканов