Издания, по случай юбилейни годишнини на Морско училище

Началото на българското военноморско и морско образование е поставено през 1881 г. със създаването на Морско училище в гр. Русе (Циркуляр № 7 от 9 януари 1881 г. на Военния министър).

През 127-годишната история на Морско училище е имало много празници и годишнини, отбелязвани с издаването на различни книги и сборници.

Настоящият сайт има за цел да направи достъпни за потребителите на Интернет изданията по случай юбилейни годишнини на Морско училище.

1931 година

50 години
1956 година

75 години

(pdf формат - 67 MB)
1981 година

(pdf формат - 54 MB)
2001 година

120 години
2006 година

125
2016 годинаЮбилеен брой на вестник
"Вапцаровец"

За първи път юбилеен сборник "Юбилеенъ сборникъ за 50 годишната дейность на Морското училище 1881-1931 г." е издаден през 1931 година по случай 50 години от създаването на Морско училище.

Този сборник е подготвен и публикуван в електронен вид от кап. I ранг ор доцент доктор Иван Йотов, випуск 1951 - 1957 г. на ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Предварителната обработка на страниците на втория юбилеен сборник "75 години Морско училище - 1881 - 1956 година" и на третия - "Огнище на морската наука и култура - 100 години морско образователно дело в България" е извършено от кап. I ранг ор Румен Тотев от випуск 1961 - 1966 г., а публикуването - от кап. I ранг ор доцент доктор Иван Йотов.

Сборниците се публикуват без никакви корекции и поправки. Целта е да се запазии автентичността на електронните издания с техните оригинали.

За контакти ijotov@mail.bg

2 декември 2008 г.

Юбилейният сборник по случай 135 г. от основаването на Морско училище "135 години ПЪЛЕН НАПРЕД!" и юбилейният вестник "Вапцаровец" са публикувани на сайта от доц. доктор Иван Йотов Маринов.

10 октомври 2016 г.