Катедра
"Кораборемонт"

Ръководител на катедрата
доц. д-р Георги Люцканов

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен,
име, фамилия

за контакти

1.
Кап. І ранг доц. д-р Юлиян Василев Москов  
2.
Доц. д-р Георги Кънчев Люцканов
052/552274
3.
Кап. ІІ р. гл. ас. д-р Христо Валериев Христов  
4.
Кап. ІІІ р. гл. ас. д-р Момчил Галинов Манов  
5.
Ас. Калин Георгиев Люцканов  

4 декември 2013 г.: Петдесет години катедра "Кораборемонт"