Катедра
"Механика"

Началник на катедрата
доцент, доктор Николай Ангелов

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен,
име, фамилия
за контакти
1.
Доц. д-р Николай Илиев Ангелов  
2.
Доц. д-р Пейчо Стефанов Калоянчев  
3.
Доц. д-р Георги Рангелов Григоров  
4.
Гл.ас. Карл Иванов Милчев  
5.
Доц. д-р Марин Георгиев Маринов  
6.
Гл.ас. Здравко Якимов Бонев  
7.
Ас. Елисавета Димитрова Иванова  
8.
Доцент д-р Ивайло Николаев Минчев  
9.
Доцент д-р Юлиян Николаев Минчев  
10.
Главен асистент д-р Тихомир Гришев Василев  
11.
Асистент д-р Петър Ванчев Ванков