Петър Ванчев Ванков

Асистент, д-р Петър Ванчев Ванков

Роден на 28 юни 1968 г. – гр. Варна

Образование и квалификация:

Трудов път и преподавателска кариера:

Преподавани дисциплина :

Асоцииран член на Английския кралски институт на корабостроителите, Лондон.

Публикации: