Кратка историческа справка

Чеда сме ние на морето
Химн на Морско училище
1937 год.

Текст - Борис Илиев,
ученик в Морско Училище 1935-41 год.
Музика - Георги Шагунов,
диригент на гарнизонния духов оркестър
гр. Бургас

Чеда сме ние на морето,
калени в бури ветрове, ветрове.
Ний любиме от дън сърцето
тез скъпи родни брегове,


Призвани в таз свещена сграда,
от дълг върховен най-свещен,
най-свещен.
Да бъдем горди нам се пада,
за теб Родино да умрем.


Ти о, храм свещен що всаждаш
любов към Родина и народ.
Ти о, храм що нас ни учиш
да мрем пред твоя свят олтар.


Кълнем се скъпа нам Родино,
кълнем се в твойта свята плът,
свята плът.
Кълнем се в кръвта на дедите ни,
загинали за роден кът.


Нек винаги да сме готови
да литнем в родното море,
в родното,
щом дълг и майката Родина
в тоз час на бран ни призоват.Официално лого на
ВВМУ "Н .Й. Вапцаров"

2

Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри.

Традициите в българското морско образование датират от 1881г., когато се открива Морското училище - първото техническо учебно заведение в България за обучение на машинисти и огняри.

От 03.12.1904 г. то е вече Машинно училище при флота - средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др.

През 1942 г. се преобразува във Военноморско на Негово Величество училище с военногимназиален и висш курс на обучение: във Висшия навигационен отдел се подготвят специалисти с висше специално морско образование, а във Висшия технически отдел (от 1943 г.) - и кадри с висше специално морско техническо образование.

През 1949 г. приемник на българската морскообразователната традиция става Народно военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", а от 1956 г. на училището е даден статут на висше инженерно морско учебно заведение и неговото име е Висше народно военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

От 1991 г. името на училището е Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

Понастоящем ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" разполага с необходимата материална база, включително уникални тренажори, и високо квалифицирани преподаватели за осигуряване подготовката на офицерски кадри за военноморските сили и гражданското корабоплаване, и на кадри с висше образованияе за морската индустрия.

Учебните му планове и програми са разработени в съответствие с всички международни изисквания.