Първата страница на Циркуляр № 7 от 9 януари 1881 година
на Военния Министър на
Княжество България

Циркуляр № 7 на Военния министър от 9 януари 1881 г.