Списък на випуските на Морско училище от 1881

Web сайтове на випуски:

0. Випуск 1943-1948 г.- "Стихия морска ни призва" - кап. I ранг ор Йото Йотов

1. Web сайт на випуск 1945/47 -1950 година

2. Wеб страница на випуск 1946/48 -1951 година

  - Албум на випуска (личен екземпляр на Цваетан Аврамов Христов)

3. Web сайт на випуск 1950/52 -1956 година

4. Web сайт на випуск 1951 - 1957 година

  -  Алманах на випуск 1951-1957 г., издание 2017 г.

5. Web сайт на випуск 1957 - 1961 година

6. Web сайт на випуск 1959 -1964 година

7. Web сайт на випуск 1960 -1965 година

8. Блог на випуск 1961 - 1966 година

     Втори блог за випуск 1961 - 1966 година

    Web сайт на випуск 1961-1966 година

    Алманах на випуск 1961-1966 година

Алманах на випуск 80-ти "Великотърновски" на ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров" , по случай 60 г. от постъпването в училището. Съставитрл кап. I ранг оз Румен Тотев

9. Web сайт на випуск 1968 - 1973 година (корабоводене и радиолокация)

10. Web сайт на випуск 1969 - 1974 година (механици)

11. Web сайт на випуск 1979 - 1984 година

12. Web сайт на випуск 1981 - 1986 година (курсанти от СР Виетнам)

13. Албум на випуск 2011 година

14. Книга за Випуск 1966 - 1971 г.

Срещи на випуски:

1. 23 юли 2008 г.: Среща на "Випуск 1948/50/51- 53 година" ("Вапцаровски") по случай 55 години от завършване на Морско училище.

2. 26 септември 2008 г.: Среща на "Випуск 1954 - 1958 година" по случай 50 години от завършване на Морско училище

3. 5 септември 2009 г.: Среща на "Випуск 1979 - 1984 година" по случай 25 години от завършване на Морско училище

4. 19 септември 2009 г.: Среща на "Випуск 1955 - 1959 година" по случай 50 години от завършване на Морско училище

5. 26 септември 2009 г.: Среща на "Випуск 1969 - 1974 година" по случай 35 години от завършване на Морско училище

6. 8 октомври 2011 г.: Среща на "Випуск 1961 - 1966 година" по случай 45 години от завършване на Морско училище

7. 3 октомври 2012 г.: Среща на Първи студентски випуск - 1950 -1952 г. по случай 60 години от завършване на Морско училище

8. 13 октомври 2012 г.: Среща по случай 60 години от основаването на Нахимовско училище, Варна ( автор на снимките бившият нахимовец Иван Йотов)

9. 23 юли 2013 г.: 60 години от завършване на ВНВМУ от "Вапцаровски" випуск (1948-1953г.)

10. 19 октомври 2013 г.: Среща по случай 40 години от завършването на ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров от Випуск 1968-1973 г.