Спомени и информация за публикации на възпитаници на Морско училище

1. Спомени на о.р. инженер капитан 1 ранг Цветан Аврамов Христов, к.т.н., ст.н.с. (випуск 1946 - 1951 г.)

2. Публични изяви на кап. Васил Дачев ( "Вапцаровски випуск", 1948 - 1953 г.)

3. Публикации на о.р. кап. 1 ранг Спас Спиридонов (випуск 1949/51 - 55 година)

4. "Никола Йонков Вапцаров - Моряка" - професор, доктор на науките, кап. 1 раг от резерва Илия Пеев

5. На крака се става на дама и на подводничар! - професор, доктор на науките, кап. 1 раг от резерва Илия Пеев

6. Вълнуваща студентска среща с поета и писателя-маринист кап. Васил Дачев и представяне на новата му книга "Дунав разказва" - професор, доктор на науките, кап. 1 раг от резерва Илия Пеев

7. Спомени на о.р. капитан 1 ранг Михаил Тодоров Божинов (випуск 1943 - 1948 г.)

8. Web-сайт за писателя-маринист кап. Васил Дачев

9. Размисли за 48 -ми „Вапцаровски” Випуск - ОЗ к-н І р. к.г.н Георги Калинов (Калинича), юли 2008

10. "Капитан I ранг доцент доктор инж. Цветан Папазов" , сборник разкази и спомени от негови съвременници, 2016 г., съставил Михаил Бояджиев.

11. "Зад кърмата - пенеста следа", оз кап. I ранг Стоян Павлов, февруари 2017 г.

12. Преди всичко човек. Кап. I ранг проф. д.т.н. з.д.т. инж. Емил Стоянов Станчев , 2016 г., съставил Михаил Бояджиев.

13. Румен Попов, "Бележки от чекмиджето" -

14. "Знак на признание" , Сборник разкази,спомени и документи за преподаватели от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Варна. 2018 г., съставил Михаил Бояджиев.

15. Иван Йотов, Моят живот. 64 години, отдадени на Военноморския флот и Морско училище, Издателство Стемо, 2019 г.

16. Иван Йотов, Спомени за о.з. капитан I ранг Кирил Петков Антонов (1934 - 2020), Публикувано на сайта на "Морски вестник" на адрес: http://morskivestnik.com/compass/news/2020/092020/092020_45.html

17. Иван Йотов, Спомени за о.з. капитан I ранг инж. Божидар Костов Недялков (1938 – 2020 г.), Публикувано на сайта на "Морски вестник" на адрес:
http://morskivestnik.com/compass/news/2020/102020/images/Spomeni-zaBojidarNedqlkov-30102020.pdf

18. Алманах на випуск 80-ти "Великотърновски" на ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров". Печатница "Симолини-94" ООД. София. Варна 2021 г., Съставитрл кап. I ранг оз Румен Тотев