Редовно обучение

Учебния процес с курсантите и студентите, редовна форма на обучение, е организиран и се провежда всяка година в два семестъра.

Първият семестър на всяка учебна година, наречен зимен, започва през м. септември и завършва през м.декември.

Вторият семестър на учебната година, наречен летен, започва след зимната отпуска за курсантите, която е 14 дни, а за студентите - след зимната ваканция, която е 20 дни.

След всеки семестър се провежда съответната редовна изпитна сесия, която е с различна продължителност в зависимост от броя на изпитите и e в рамките на 15 - 20 календарни дни.

Вторият семестър на учебната година завършва в различно време за различните курсове и специалности, поради провеждането на учебна практика. След лятната изпитна сесия и учебната практика курсантите ползват летен годишен отпуск ( 30 дни), а студентите - лятна ваканция (средно 60 дни).

След завършване на лятната семестриална изпитна сесия за първи курс, с курсантите и студентите се провежда летен лагер по морска подготовка (гребане, ветроходство, плуване и други морски подготовки).

За учебния процес през всяка учебна година за всяка група и специалност се разработва подробен график, включващ всички елементи на учебния процес.

Учебните занятия през семестрите се провеждат по учебни групи и потоци, в съответствие с разписанието за занятита, което във ВВМУ обхваща целия семестър, като всяка учебна седмица е уникална.

Учебните занятия са по 6 академични часа (45 мин.) всеки делничен ден.

Занятията се провеждат само сутрин. Като изключение могат да се провеждат занятия и след обяд в специализирани лаборатории, кабинети и тренажори.

Учебния процес във ВВМУ се провежда от преподаватели с висока професионална и научна квалификация.

Преподавателите по профилиращите дисциплини на специалностите имат практически опит и квалификация, придобити по време на работа във Военноморските сили или на кораби от гражданското корабоплаване.

Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" 67% от преподавателите притежават научни степени и научни звания.

Специалностите по които се извършва обучение във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.