Специалност “Речно корабоплаване”

brp

Обучението по специалността е четиригодишно.

Випускниците се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър” и могат да заемат длъжността “палубен офицер” на всички кораби, плаващи по река Дунав, както и различни длъжности по управление на транспортния процес в пристанищата и търговските фирми от речното корабоплаване.

Фундаменталната подготовка се осигурява чрез изучаване на дисциплините висша математика, физика, информатика, електротехника, техническа механика, немски и английски език и др.

Профилиращите учебни дисциплини са: морско дело, теория и устройство на кораба, частна лоция на река Дунав, метеорология и океанография, експлоатация на кораба и товарно дело, правен режим на корабоплаването по вътрешните европейски пътища и др.

Учебно-материалната база на специалността включва модерни комплекси и лаборатории – навигационен тренажор с визуализация на обстановката, тренажор по използване на радар, лаборатории по радионавигационни системи, по експлоатация на кораба, по морско дело и управление на кораба и др. Тя осигурява съвременно равнище на обучението и отговаря на международните изисквания в тази област.

Подготовката включва ежегодна учебна практика в условията на учебно-тренировъчен лагер, плавания по река Дунав в българския участък и до всички дунавски страни.

Обучението завършва с държавни изпити по речно корабоводене и немски език.

След допълнително обучение и натрупване на професионален опит випускниците могат да заемат длъжността “капитан” на речен кораб и ръководни длъжности в системата на гражданското кораблоплаване.