СПИСЪК
на носителите на почетен знак
"За заслуги към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

1. кап. I ранг ор Михаил Йонов- 2013 г.
2. Мая Вапцарова- 2014 г.
3. кап Петър Тухчиев - 2014 г.

Статут на почетия знак "За заслуги към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Почетният знака "За заслуги към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се връчва на лица, които имат съществен принос към подобряване на учебната материално-техническа база на училището или допринесли за изграждане и утвърждаване популярността и добрия имидж както в национален, така и в международен план. Знакът е признание за заслугите на лицето, допринесло за подобряване на условията на живот и обучение във ВВМУ.

Носителите на почетния знак се вписват в специален регистър, към който се добавят и заслугите на притежателя. За носителите на почетния знак се публикува информация на официалния сайт на ВВМУ, съдържаща кратка биография и описание на заслугите.

Решение за удостояване с почетният знака "За заслуги към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се взема от Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".