Учебнa база

Департаментът за следдипломна квалификация разполага със съвременна материална база.

Учебни зали :

kabinet-1- две компютърни класни стаи, всяка с дванадесет работни места, осигурени с персонални компютри и мрежово оборудване и едно инструктурско място, с компютър, DVD / VCR плейър, аудио усилвател, документална камера, стационарен мултимедиен проектор и електронна дъска;

- една класна стая с дванадесет работни места и инструктурско място, оборудвано със същата компютърна и мултимедийна техника;

- компютърна лаборатория и електронна библиотека с дванадесет работни места, оборудвани с персонални компютри;

- една дванадесетместна класна стая, оборудвана с персонален компютър и принтер;

- две класни стаи без техническо осигуряване с дванадесет и двадесет и четири работни места;

- зала за самостоятелна работа по английски език ( Self Access Center ) за дванадесет обучаеми, оборудвана с три компютъра, аудио и видеотехника и литература и учебни материали за самоподготовка.

В ДСДК са инсталирани следните симулатори:

- симулационен комплакс JCATS ;

- военноморски тактически симулатор Dangerous Waters .

Софтуерът на JCATS е обновен с последната версия.

Симулаторът Dangerous Waters се използва от 2007 г. за тренажорна подготовка на корабните разчети. Симулаторът се използва както в курсовете за командири на кораби, така и в подготовка на курсанти от училището и слушатели от ВА „Г.С.Раковски”.