Ръководство на
Департамента за следдипломна квалификация

Директор на департамента

кап. II ранг, доктор Желязко Николов

капитан II ранг, доктор Желязко Николов

Заместник-директор на департамента


Председател на
Общото събрание
Кирил Хаджиев

ст. преподавател Кирил Хаджиев