Добре дошли в сайта на факултет "Инженерен"

Факултет “Инженерен” е основно звено в състава на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. Създаден е на 11.01.1999 г. в съответствие с реформата във военно-образователната система и изискванията на Закона за висшето образование. До тази дата структурата на ВВМУ не включва факултети (с изключение на няколко години след 1976 г.), а катедрите са на пряко подчинение на Заместник-началника на училището по учебната и научната дейност.

Факултет “Инженерен”се състои от шест катедри – “Корабни силови уредби” с ръководител доц. д-р Румен Стоянов, “Електротехника” с ръководител доц. д-р Милен Бонев Бонев, “Техническа механика” с ръководител доц. д-р Николай Ангелов, “Информационни технологии" с ръководител полк. доц. д-р Юлиян Цонев , “Кораборемонт” с ръководител доц. д-р Георги Кънчев Люцканов , и "Математика и физика” с ръководител доц. д-р Петя Кърклисийска. Ръководи се от декан на факултета – кап. I ранг Иван Иванов доц. д-р , заместник-декан – кап. І ранг доц. д-р Юлиян Василев Москов.

Специалностите по които се провежда обучение във факултета са: за курсанти-Корабни машини и механизми за ВМС; за студенти: Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Технология на кораборемонта, Океанско инженерство и Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия.