Научни форуми на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

19. 3-5 октомври 2013 г.: Международната научнопрактическа конференция “Съвременни технологии в офшорната индустрия”

18. 16-17 май 2013 г.: Научна сесия с международно участие на ВВМУ

17. 28-29 март 2013 г.: Научна сесия за курсанти и студенти

16. 2 май 2012 г.: Научна сесия за курсанти и студенти с международно участие- 2 май 2012 г. (изисквания за оформление на докладите)

15. 18 май 2011 г.: Юбилейната научна сесия с международно участие „130 години Морско училище 1881 – 2011”       (Изисквания за оформление на докладите)

14. 17 юни 2010 г.: Четвърта научно-практическа конференция за българското морско образование и квалификация на морски кадри - "BulMET ' 2010"

13. 26 март 2010 г: Научна сесия за курсанти и студенти

12. 26 март 2009 г.: Научна сесия за курсанти и студенти

11. 21 и 22 май 2008 г.: Научна сесия на ВВМУ - "100 години независима и суверенна България 1908 - 2008 г."

10. 27 март 2008 г.: Научна сесия на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за курсанти и студенти

9. Участие в Научно-практическата конференция с международно участие“Пожарна безопасност на водния транспорт и нефтопристанищата” (Bulmet-2007)

8. Участие в Осмата Генерална Асамблея на Международната асоциация на морските университети (МАМУ)

7. Студентска научна сесия - 17 май 2007 г.

6. XIII конференция "trans&MOTAUTO-06":26-28 октомври 2006 г., Варна - ВВМУ

5. ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ с международно участие, посветена на 125-тата годишнина от основаването на Морско училище- 1881 - 2006 г. (17-18 май 2006 г.)

4. Съвместен семинар на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" и фирма “СКОРТЕЛ” – ООД, София на тема “Съвременни технологии и оборудване за морски комуникации”( 20 септември 2005 г.).

3. Национална научно-практическа конференция “Морското образование и квалификацията на морските кадри - състояние и европейски перспективи” (17 ноември 2005 г.).

2. Научна сесия за курсанти и студенти - 14 април 2005 г.

1. Национална научно-практическа конференция "Морското образование и квалификацията на морските кадри в началото на ХХI век - предизвикателства и перспективи" ( 15 май 2003 г.)