Началници на Морско училище


по ред
звание, име,
фамилия - период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Кап. - лейт. Иван А. Михайлов
1919 - 1920 г., 1921 - 1924 г.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Кап. II ранг Стефан Т. Цанев
1937 - 1939 г., 1940 г., 1941 - 1944 г.
36
37
38
Кап. I ранг Ангел И. Папазов
1945 - 1946 г., 1949 - 1955 г.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Кап. I ранг Михайл Д. Йонов
1996 - 1998 г., 2000 - 2001 г.
51
52
53
54

Част от снимките и текстовете в тази страница са от книгата
"120 години Морско училище. Хроника на една вековна традиция"
на Кольо Н. Колев . 2001 г.