Международна дейност

ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” развива активна международна дейност по линията на двустранното сътрудничество с чуждестранни военни академии, университети и училища.

Поддържат се активни контакти с водещи военни, образователни и научни институции в САЩ, Канада и Европа. Чрез тях се извършва двустранен обмен на работни групи за споделяне на опит в организацията и провеждането на обучението и научните изследвания. Провежда се обмен на преподаватели и обучаеми с чуждестранни военни академии.

Училището поддържа активни контакти с Морската академия в Гдиня, Полша; Одеската морска академия и Севастополския военноморски институт в Украйна; Държавната морска академия “Макаров” в Русия; Турската военноморска академия в Тузла и Техническия университет в Истанбул; Румънската военноморска академия “Мирчеа сел Батран” и Морския университет в Констанца; Италианската военноморска академия в Ливорно; Гръцката военноморска академия “Хеленик” в Пирея; Морската академия на САЩ в Мейн и Военноморската академия в Анаполис.

ВВМУ е член на Международния консорциум на Военните академии и научните институти по въпросите на сигурността и отбраната – включващ над 200 организации от 42 страни-членки на Евроатлантическия съвет за партньорство.

Представители на официални делегации от ВВМУ са посетили сродни организации и са участвали в различни международни форуми в Белгия, Великобритания, Гърция, Германия, Испания, Македония, Румъния, Сърбия, САЩ, Словакия, Италия, Португалия, Франция и Турция.

ВВМУ участва в работата на “Асоциацията на военните аташета, акредитирани у нас”, като през последните години училището е било посетено от военните аташета на повече от 20 страни.

Курсанти от училището участват в учебно-плавателни практики на кораби на италианските и румънските военноморски сили.

Училището успешно участва с отбор в ежегодната международна регата “Т.А.N.” на италианската морска академия в Ливорно. Представителни отбори на ВВМУ редовно участват в международните морски състезания, организирани от Военноморското училище на Република Турция в гр. Тузла.

ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” осъществява успешно сътрудничество с международни и национални организации.

Преподаватели от училището редовно участват в различни международни научни прояви.

Като съучредител и редовен член на Международната морска асоциация – IAMU, ВВМУ изпраща свои представители на ежегодните генерални асамблеи на асоциацията.

ВВМУ своевременно представя своята образователна политика пред IMO, като то е включено в “Бялата книга на IMO” на одобрените морски учебни заведения, имащи право за обучение на морски кадри с висше образование.

Училището притежава сертификат на “Lloid Register” и БДС по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000.

ВВМУ е член на “Международната асоциация на преподавателите по морски науки”- IMLA към Международната морска организация, като беше домакин през 2001 г. на световния конгрес по морски английски език WOME 11.

ВВМУ поддържа център за дистанционно обучение за следдипломна квалификация на корабни брокери съвместно с Института за чартърни брокери в Лондон.

Училището има сключени рамкови договори за сътрудничество с международни компании и фирми като “Мултрашип” - Холандия, “Кувейт ойл танкерс”-Кувейт; “Зодиак Меритайм Ейджънсис Лимитид” и “Транзас”-Великобритания.

От 2010 година ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" работи по международия проект MarTEL Plus.