Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Учебна дисциплина: “Маневриране и радиолокационна прокладка”
Факултет “Навигационен”
Катедра: „ Корабоводене ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от издаването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 05.12.2013 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-76/05.12.2013г . на Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса на официалния сайт на ВВМУ: 6.12.2013 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на ВВМУ "Н. Й. Впцаров"