Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”


Професионално направление: „Технически науки”
Учебни дисциплини: “Техническа химия”или „Инженерно-технологично поддържане на кораба”
Факултет: “Инженерен”
Катедра: „ Кораборемонт ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месец от издаването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 12.02.2014 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № РД-41/12.02.2014 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 12.02.2014 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .