Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Учебна дисциплина: „Корабни силови уредби”
Факултет: факултет “Инженерен”
Катедра: „ Корабни силови уредби ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месец от издаването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 09.06.2014
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-29/09.06.2014 на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 9 юни 2014 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.