Обявление

за конкурс за академична длъжност „хоноруван преподавател”

Учебна дисциплина:

“Английски език”.

Факултет:

факултет Навигационен”

Катедра:

„Езикова подготовка ”

Брой места:

1 – за цивилно лице

За срок от:

1 месец от обявяването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 21.07.2013 г

Изисквания към кандидатите и необходими документи:

Съгласно заповед № РД-194/21.06.2013г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ:

25.06.2013 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в деловодството на училището.