СПИСЪК
на удостоените с почетното звание
"Доктор хонорис кауза на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

1. Професор, доктор на науките Трифон Димитров Пенков - 2000 г.
2. Ефтимиос Е. Митропулос - 2000 г.
3. Роналд Сийл - 2004 г.
4. Доцент, доктор Иван Йотов Маринов -2004 г.
5. Член-кореспондент, професор Димитър Бучков - 2006 г.
6. Професор, доктор Корнел Панайт - 2010 г.
7. Професор, доктор Вячеслав Адамович Заренков -2011 г.
8. Йоичи Хасегава - 2012 г.
9. Ейбрахъм Унгар- 2014 г.
10. Коджи Секимизу - 2014 г.
11. Петър Маргич - 2015 г.
 

Извадка от Закона за висшето образование на Република България:
Глава седма
ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ

Чл. 60. (1) За заслуги към развитието на науката и висшето образование академичният съвет на висшето училище има право да присъжда на български и чуждестранни граждани почетното звание "доктор хонорис кауза".

             (2) Носителите на званието "доктор хонорис кауза" имат право ежегодно да изнасят публична лекция във висшето училище, което им е присъдило званието.