Дистанционно обучение

Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е поставено началото на използване на дистанционни форми на обучение.

ВВМУ получи през 2004 г. 30 компютри и друга техника по проекта Пилотна виртуална катедра по компютинг "Джон Атанасов".

На 20.12.2004 г. ВВМУ Н. Й. Вапцаров" подписа Учредителния договор за създаване на Български виртуален университет.

През 2011 г. е създаден сайта "Център за дистанционно обучение на ВВМУ".

1201