Процедури за защита на дисертации
2015 г.

1.  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от асистент Тодор Петров Лазаров

Архив 2015 година

Архив 2014 година

Архив 2013 година

Архив 2012 година

Архив 2011 година