За контакти:

Местоположение на ВВМУ в гр. Варна

Пощенски адрес:

гр.Варна 9026

ул. "Васил Друмев" № 73

Телефони:

- централа: 052/ 632 015, 052/552222;

- личен състав: 552230;

- финансова служба: 552381


Банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":

Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001
BIC: STSABGSF

- канцелария на "Учебен отдел": 052/552380;

- канцелария на факултет "Навигационен": 552378;

- канцелария на факултет "Инженерен": 552379;

- планетариум: 552280

Факс: 052/ 303 163, 052/552 225

E- mail адреси:

- канцелария на началника на ВВМУ- info@naval-acad.bg

- учебен отдел - ucheben-otdel@naval-acad.bg

- връзки с обществеността - public-rel@naval-acad.bg

Форма за контакти с нас
Полетата отбелязани с * са задължителни.
За предпазване от спам моля отговорете на следния въпрос (Използвайте само числа):

* Колко е 3+15?  
Form provided by Free Contact Form