Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" кап. І ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров участва в работата на 19-та конференция на началниците на военноморските академии от НАТО и ЕС ( SI К 2014), която се проведе в гр. Лисабон, Португалия от 05.05. до 07.05.2014 г. Домакин на конференцията беше Португалската военноморска академия.

1В работата на конференцията са участвали 28 представители на 18 военноморски учебни заведения от страни, членки на НАТО и ЕС.

Основните теми на проведените дискусии по време на конференцията са свързани с:

- съвременните методи, способи и техники за организирането и провеждането на лидерската подготовка;

- методите за военноморското образование и подготовка и най-вече на използването на съвременните системи за симулации ;

- възможните сфери за сътрудничество между военноморските академии в областта на научните изследвания.

От проведената дискусия е станало ясно, че се затвърждава тенденцията голяма част от военноморските академии от Западна Европа да придават университетски статут на своите образователни програми, в това число и като се интегрират със съответни национални университети. Друга важна тенденция е, че в преобладаващата си част завъшващите академиите да получават образование на бакалвърско ниво. Някои военноморски академии (Франция, Полша) се стремят да предлагат и магистърски програми за своите обучаеми.

Специално внимание е отделено и на възможността за прилагането на европейската програма „ Еразмус + ” в областта на военноморското образование.

В хода на конференцията кап. І ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров е провел срещи с началниците на почти всички представени военноморски академии.

В разговор с началника на Военноморската академия на САЩ вицеадмирал Милър той е получил уверение за отличното представяне на тримата наши курсанти, продължаващи обучението си в Анаполис. Обсъдена е и възможността представители на ВВМУ да посетят Анаполис за запознаване със съществуващата система за лидерска подготовка.

В срещите с началника на Военноморската академия на Полша контра-адмирал Дъртч и заместник началника на Военноморската академия на Румъния кап. I ранг Тарабуца са обсъдени конкретните планове за обмен на преподаватели и инструктори през лятото на настоящата година, както и възможността за участие в общ проект по програма „ Еразмус + ”.

На базата на проведени срещи с началниците на военноморските академии на Дания, Ирландия и Холандия е заявена двустранна готовност за сключване на споразумения за сътрудничество.

В срещите с представетилите на Военноморската академия на Португалия са обсъдени възможностите за участие на курсанти и докторанти от ВВМУ в традиционната конференция за обучаеми в Лисабон през м. ноември 2014 г., както и в съвместен проект по проблемите на защитата на пристанища и военноморски бази.

В заключенителната среща на конференцията е взето решение 20-та конференция на началниците на военноморските академии от НАТО и ЕС ( SI К 2016) да се проведе в Анаполис, САЩ през месец май 2016 г., а подготвителната среща на заместник началниците и координаторите - във Военноморската академия на Великобритания през 2015 г.