Търгове

2015 година

27 август 2015 г.: Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- публична държавна собственост (автотранспорт и други вещи)

6 юли 2015 г.: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на наедвижим имот - публична държавна собственост (ресторант "Акациите")

30 юли 2015 г.: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на наедвижим имот - публична държавна собственост (гаражна клетка със застроена площ от 31 кв. м.)