Прием 2015 година

1Списък на приетите за обучение по магистърски програми за учебната 2015 - 2016 г.

Приемане на студенти за обучение по магистърски програми

Такси за обучение на студенти и докторанти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" през учебната 2015 - 2016 година

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

1. П Р А В И Л Н И К 3А ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”.

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ

1. ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" ОТНОСНО: Провеждането на конкурсните изпити за приемането на курсанти за учебната 2015 /2016 г.;

2. НАРЕДБА № Н-33 от 23 ноември 2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища

3. Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТКУРСАНТСКИЯ КОНКУРС И ПРИЕМА НА К У Р С А Н Т И ВЪВ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.


Mobil
Форма за контакти с нас
Полетата отбелязани с * са задължителни.
За предпазване от спам моля отговорете на следния въпрос (Използвайте само числа):

*Колко е 3 +15?  

Form provided by Free Contact Form