Финансови отчети на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

2015 г.

31 октомври 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 30 септември 2015 г.

3 август 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г

3 август 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 31 май 2015 г

2 юни 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 30 април 2015 г.

2 юни 2015 г.:: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 31 март 2015 г.

2 юни 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 28 февруари 2015 г.

10 февруари 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 31 януари 2015 г.

 

Архив